Tiếng Trung cấp tốc Dành cho Người đi làm

Tiếng Trung cấp tốc Dành cho Người đi làm

Filters

Danh mục

Cấp bật

Tiếng Trung cấp tốc Dành cho Người đi làm
5
5
73.500.000đ 31.500.000đ
5
5 (1)
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng TRUNG trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Thành thạo nâng cao
240
73.500.000đ 31.500.000đ
Tiếng Trung cấp tốc Dành cho Người đi làm
160
56.250.000đ 24.500.000đ
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng Trung trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Nâng cao
160
56.250.000đ 24.500.000đ
Tiếng Trung cấp tốc Dành cho Người đi làm
120
42.500.000đ 19.000.000đ
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng Trung trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Nâng cao
120
42.500.000đ 19.000.000đ
Tiếng Trung cấp tốc Dành cho Người đi làm
80
28.500.000đ 13.400.000đ
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng Trung trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Cơ bản
80
28.500.000đ 13.400.000đ
Tiếng Trung cấp tốc Dành cho Người đi làm
120
73.500.000đ 31.500.000đ
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng Trung trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Thành thạo nâng cao
120
73.500.000đ 31.500.000đ
Hot
Tiếng Trung cấp tốc Dành cho Người đi làm
80
40.000.000đ 17.500.000đ
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng Trung trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Nâng cao
80
40.000.000đ 17.500.000đ
Hot
Tiếng Trung cấp tốc Dành cho Người đi làm
4.3
4.3
30.000.000đ 13.500.000đ
4.3
4.3 (8)
Khóa học tiếng Trung cấp tốc 60 buổi được thiết kế dành cho người đi làm. Người học sẽ được cung cấp khối lượng từ vựng chuyên ngành...
Nâng cao
37 Bài giảng
60 giờ
30.000.000đ 13.500.000đ
Tiếng Trung cấp tốc Dành cho Người đi làm
4
4
23.500.000đ 11.500.000đ
4
4 (6)
Khóa học tiếng Trung cấp tốc được thiết kế dành cho người bắt đầu học tiếng Trung nhưng gặp phải những vấn đề về thời gian, thiếu từ vựng chuyên ngành
Cơ bản
23 Bài giảng
60 giờ
23.500.000đ 11.500.000đ


Đã đăng ký nhận tư vấn thành công.