Khóa Học Tiếng Trung

Lọc theo:
Filters

Danh mục

Cấp bật

Khoá học tiếng Việt cho người Trung
160
Miễn phí
SINNY教育中心 TRUNG TÂM GIÁO DỤC SINNY      SINNY是投资发展教育的一个项目,成立于2020年。虽然成立时间不长,但SINNY在越南国内汉语培训这一方面已经拥...
160
Miễn phí
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng TRUNG trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Thành thạo nâng cao
240
31.500.000đ
5
5 (1)
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng TRUNG trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Nâng cao
160
48.000.000đ 24.500.000đ
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng TRUNG trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Nâng cao
120
42.500.000đ 19.000.000đ
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng TRUNG trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Cơ bản
60
28.500.000đ 13.400.000đ
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng TRUNG trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Nâng cao
240
73.500.000đ 31.500.000đ
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng TRUNG trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Nâng cao
160
40.000.000đ 17.500.000đ
Hot
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng TRUNG trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Nâng cao
120
30.000.000đ 13.500.000đ
Hot
5
5 (1)
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng TRUNG trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Cơ bản
60
23.500.000đ 11.500.000đ
Tiếng Trung cấp tốc Dành cho Người đi làm
5
5
73.500.000đ 31.500.000đ
5
5 (1)
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng TRUNG trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Thành thạo nâng cao
240
73.500.000đ 31.500.000đ
Tiếng Trung cấp tốc Dành cho Người đi làm
160
56.250.000đ 24.500.000đ
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng Trung trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Nâng cao
160
56.250.000đ 24.500.000đ
Tiếng Trung cấp tốc Dành cho Người đi làm
120
42.500.000đ 19.000.000đ
Vì sao bạn cần tham gia khoá học tiếng Trung cấp tốc? Thiếu tự tin khi sử dụng tiếng Trung trong công việc hàng ngày Bối rối và không biết nói gì k...
Nâng cao
120
42.500.000đ 19.000.000đ


Đã đăng ký nhận tư vấn thành công.