Tin tức

Gia đình là một chủ đề mà bạn chắc chắn sẽ đề cập đến khi học bất kỳ ngôn ngữ mới nào. Như bạn có thể đoán, có nhiều thuật ngữ được sử dụng để mô tả các mối quan hệ trong một gia đình Trung Quốc, điều này có thể khiến bạn khá khó hiểu. Tuy nhiên với cách trình bày ngắn gọn, Sinnyvietnam sẽ giúp các bạn thuộc lòng các từ vựng tiếng Trung theo chủ đề gia đình.

Từ vựng tiếng Trung theo chủ đề gia đình

1. Thế hệ ông bà

Ông nội 爷爷 yéye

Bà nội 奶奶 nǎinai

Ông ngoại 外公 wàigōng

Bà ngoại 外婆 wàipó

2. Thế hệ cha mẹ

Bố 爸爸 bàba

Bác 伯伯 bóbo

Chú 叔叔 shūshu

Cô 姑姑 gūgu

Mẹ 妈妈 māmā

Cậu 舅舅 jiùjiu

Dì 姨妈 yímā

3. Thế hệ của bạn

Anh trai 哥哥 gēge

Em trai 弟弟 dìdi

Chị gái 姐姐 jiějie

Em gái 妹妹 mèimei

4. Thế hệ trẻ em

Con trai 儿子 érzi

Vợ của con trai 媳妇 xífù

Con gái 女儿 nǚ’ér

Chồng của con gái 女婿 nǚxù

5. Thế hệ cháu

Cháu trai 孙子 sūnzi

Vợ của cháu trai 孙 媳妇 sūnxífù

Cháu gái 孙女 sūnnǚ

Chồng của cháu gái 孙 女婿 sūn nǚxù

Cây gia phả trong tiếng Trung
Cây gia phả trong tiếng Trung

Sử dụng các từ vừa học trong các cấu trúc câu đơn giản

Zhè shì wǒ (de)….
这 是 我 (的) ……。
Đây là… của tôi.

Tā / tā shì wǒ (de)….
他 / 她 是 我 (的) ……。
Anh ấy / Cô ấy là… của tôi.

Chà… gè….
我 有 …… 个 ……。
Tôi có ……. Wǒ (de)… shì….

Wǒ (de)… shì….
我 (的) …… 是 ……。
My… là một….

Ví dụ:

Zhè shì wǒde māma.
这 是 我 的 妈妈。
Đây là mẹ tôi.

Tā shì wǒde gēge.
他 是 我 的 哥哥。
Anh ấy là anh trai của tôi.

Wǒ yǒu liǎnggè nǚ’ér.
我 有 两个 女儿。
Tôi có hai con gái.

Wǒ érzi shì yīsheng.
我 儿子 是 医生。
Con trai tôi là bác sĩ.

Từ vựng tiếng Trung: Chủ đề gia đình
Từ vựng tiếng Trung: Chủ đề gia đình

Hoàn thành cách bài tập sau:

Đố:

1. Bạn nên gọi chị gái của bố bạn bằng tiếng Trung là gì?

A. “姑姑 ( gūgu )”
B. “奶奶 ( nǎinai )”
C. “媳妇 ( xífù )”

2. Nếu bạn muốn nói với người khác rằng bạn có em trai bằng tiếng Trung, bạn nên nói _____.

A. “他 是 我 的 弟弟。 ( Tā shì wǒde dìdi. )”
B. “这 是 我 的 弟弟。 ( Zhè shì wǒde dìdi. )”
C. “我 有 一个 弟弟。 ( Wǒ yǒu yígè dìdi. )”

Để nâng cao khả năng tiếng Trung của mình trong thời gian ngắn nhất, hãy tham gia ngay các khóa học của Sinnyvietnam. Học trực tuyến 1-1, hỗ trợ tương tác với giáo viên nhiều nhất, giúp học viên tăng cường kỹ năng giao tiếp trong công việc. “SinnyVietnam – Dạy có tâm – Ắt có tầm”


Đã đăng ký nhận tư vấn thành công.